Fiskalizacija online prodaje

eFiskalna predstavlja savršeno rešenje koje obezbeđuje web ESIR platformu za fiskalizaciju Vašeg poslovanja!

eFiskalna je aplikacija koja se direktno povezuje na vašu Internet prodavnicu.

Šta je procesor fiskalinih računa?
Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti :
- lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili
- virtualni (V-PFR) ako je u mreži Poreske uprave.

Obveznik fiskalizacije, koji se opredeli za korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u mreži Poreske uprave) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu, dužan je da u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obezbedi nesmetan rad i najmanje jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa (LPFR) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze.

Kada treba da koristim virtuelni PFR?
Poreski obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR.

eFiskalna je integrisana sa portalom za slanje i naplatu računa - eRacuni.rs
Omogućeno je automatsko slanje SMS obaveštenja o plaćanju računa.

Integrisan sistem za elektronsku naplatu sa IPS NBS QR i Deep link.

Pozovite nas za više informacija.

Telefon podrške: 062 277 700