Kod.rs

Kod.rs

Svi proizvodi u maloprodaji moraju da imaju bar-kod ili QR kod. To je utvrđeno odredbom Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) koja se odnosi na deklaraciju. Član 34. stav 8. Zakona se odnosi na sve proizvode u maloprodaji. Navedeno podrazumeva da se odnosi i na pekarske proizvode i prodaju voća i povrća.

U skladu sa članom 68. stav 1. tačka 9) Zakona o trgovini novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu bez deklaracije.

Predlažemo da koristite inovativo rešenje Kod.rs koje omogućava da samostalno online kreirate jedinstvene dinamičke kodove proizvoda sa cenom i deklaracijom.

Šta koristiti? Bar kod ili QR kod? U tekstu Zakona o trgovini navodi se da “sva roba u maloprodaji mora da ima mašinski čitljiv kod, bar kod ili QR kod” što navodi na zaključak da bi sa zakonske strane prisustvo jednog od ova dva koda ispoštovalo pravnu proceduru. QR kod je dvodimenzionali bar-kod koji funkcioniše na principu matrice kvadratića. Sa tehničke strane QR kodovi imaju mnogo brži odziv kod očitavanja, veću toleranciju na greške i tehnički su superiorniji u odnosu na bar kodove. Naše rešenje je dva u jedan, podržava generisanje bar kodova i QR kodova.

Šta je Kod.rs? Kod.rs je inovativni web servis koji omogućava da sa vašeg računara ili telefona unosite artikle i automatski kreirate dinamičke QR kodove. Za razliku od statičkih QR kodova gde posle svake izmene morate ponovo štampati kod mi koristimo online dinamičke kodove kojima sadržaj menjate online. Ako nekada i dođe do promene sadržaja koda samo u aplikacijiji ukucate novi sadržaj.

Unapredite poslovanje Naše rešenje dinamičkih QR kodova omogućava da unapredite poslovanje inovatim online servisima. Svaki vaš artikal može dobiti jedinstveni web adresu sa koje posetioci mogu da se upoznaju o proizvodu, rezervišu ili poruče ga. QR kodove proizvoda možete koristiti za preporuke i lojaliti programe.

Pružamo punu tehničku podršku, pomažemo kod unosa artikala i izrade deklaracija i cenovnika sa QR kodom.

Za više informacija i prezentaciju pozovite: 062 277 700